Skole

Elever og studenter fortjener en skole som er trygg

Barna er samfunnets største ressurs. På skolen legges deler av grunnlaget for å gjøre dem til ansvarlige voksne. Med et moderne el-anlegg kan både elever og lærer føle seg trygge, samtidig som forholdene tilrettelegges for best mulig læring.

Sikkerhet på skolen

Adgangskontroll

For skolebygg, og da særlig universiteter og høyskoler, er det ofte et behov for å kontrollere hvem som har adgang til bygget på forskjellige dager og tidspunkter. Vi i ALT Installasjon har bred erfaring med systemer for adgangskontroll og kan lenke sammen slike løsninger med annet sikkerhetsutstyr som for eksempel:

 • Alarmer.
 • Kameraovervåkning.

Med et elektrisk kontrollsystem kan du erstatte nøkler med kort eller kode, og løsningene kan tilpasses etter skolens størrelse og behov. Kanskje er det hensiktsmessig å dele inn bygget i forskjellige soner? Kanskje ønsker du tidsbestemte åpningstider med fri adgang? Uansett har vi i ALT Installasjon fleksible og kostnadseffektive systemer for adgangskontroll som er enkle å bruke.

Brannsikring

Feil ved elektrisk utstyr er årsaken til en stor andel av brannene i Norge. Derfor har vi alltid fokus på å bruke sikre og forskriftmessige løsninger som reduserer brannfare så mye som mulig. Vi har også høy kompetanse og godkjent ansvarsrett vedrørende integrerte brannvarslingssystemer. Sammen med deg går vi gjennom mulighetene og behovene ved ditt bygg. Vi stiller med råd med tanke på varslingstyper, herunder:

 • Lydvarsling.
 • Talevarsling.
 • Lysvarsling.
 • Ulike røyk-, flamme- og gassdetektorer.

Vi kan også sette opp systemer som lar deg styre og automatisere dører, heiser og røykavtrekk ved brann.

Kameraovervåkning

Levende bilder kan være et viktig sikkerhetstiltak for et skolebygg. Ikke fordi man skal overvåke barna, men for å sikre både elevene, materielle verdier og hindre tyveri/hærverk. Vi i ALT Installasjon kan bistå med både faste og bevegelige kameraer, og systemene våre er kjente for:

 • Høy bildekvalitet.
 • Høy lagringskapasitet.
 • Uslåelig pålitelighet.

Videoovervåkingen kan naturligvis knyttes opp mot andre sikkerhetssystemer, som alarmer og adgangskontroll.

Nødlys

I ALT Installasjon er vi eksperter på nødlys. Begrepet omtaler lys som brukes i krisesituasjoner, blant annet for å markere veien til nærmeste nødutgang. Vi kan installere nødlys som automatisk slår inn når den øvrige belysningen feiler, samt ”anti-panikk-belysning” som hjelper både små og store med å beholde roen under stressende forhold. Vi leverer komplette nødlyssystemer for en sikker evakuering av skolebyggene. Løsningene kan integreres mot øvrig sikkerhetsutstyr, og vi hjelper deg velge mellom et sentralisert eller desentralisert system.

I sentraliserte systemer forsynes armaturene av en sentral enhet med batterier for nøddrift og en tilknyttet vekselsretter. Disse systemene leveres for 24 V eller 230 V. I desentraliserte systemer er armaturene koblet direkte til batteriaggregat og lokal nettspenning. Dermed blir det ikke behov for lange kabeltrekk eller bruk av brannhemmende kabel. Alle våre systemer har batterikapasitet til én times lysetid ved maksimal belastning.

Alarmsystemer

All statistikk viser at føre var-prinsippet gjelder for alarmløsninger. Bygg som har systemer på plass er nemlig vesentlige mindre attraktive for kriminelle. Alarmsystemet har altså en preventiv effekt, samtidig som det slår ut hvis innbruddstyver likevel prøver seg. Vi i ALT Installasjon leverer FG-godkjente innbruddsalarmsystemer til alle typer bedrifter. Ingen bygninger er for små og ingen for store. Som godkjent leverandør tar vi oss av hele installasjonsprosessen fra planlegging og løsningsvalg til igangsettelse. Ved behov knytter vi alarmsystemet opp mot andre sikkerhetsløsninger, som for eksempel:

 • Adgangskontroll.
 • Kameraovervåkning.
 • Brannvarsling m.m.

Kontakter og kurser

I skolen brukes stadig flere elektriske hjelpemidler Vi i ALT Installasjon kan bistå med sikre og hensiktsmessige løsninger slik at klasserommene alltid har fornuftige og hensiktsmessige el-løsninger tilgjengelig.

Styringssystemer på skolen

Ta kontroll med SD-anlegg

Hvis du ønsker full og enkel kontroll over skolebyggene er et SD-anlegg veien å gå. SD står for sentral drift, og det er få begrensninger på hva du kan styre fra én felles sentral. Vi i ALT Installasjon kan hjelpe deg med å sette opp KNX-system, som både kan automatiseres eller styres manuelt.

På sikkerhetssiden sørger KNX-anlegget  for iverksettelse av nødvendige tiltak dersom en krise skulle oppstå. Systemet kan eksempelvis sperre av brannkilder, stenge vanntilførsel eller aktivere varslingsanlegg, avhengig av hva slags situasjon som har oppstått.

Innen komfort kan systemet styre:

 • Klimaanlegg.
 • Varmekilder.

På denne måten kan ventilasjon og oppvarming spille på samme lag, det kan også opprettes ulike soner der temperaturen justeres etter tidspunkt og/eller behov.

Med tanke på lysstyring finnes det tilsvarende muligheter, både med hensyn til belysningen inne og eventuell fasadebelysning. Vi i ALT Installasjon har bred erfaring på lys og kan sette opp en unik belysningsplan basert på dine behov. Enten du skal pusse opp slitne klasserom eller bygge ut gymsalen, er et godt tips å planlegge belysningen tidlig. Å ha en plan for skjulte punkter tidlig i prosessen, er eksempelvis viktig for et estetisk pent og ryddig resultat. Det er også elementært å vite hvilke krav som kommer til å stilles av belysningen i forskjellige områder. Svømmehallen må for eksempel lyssettes på en helt annen måte enn lærerværelset. Når vi i ALT Installasjon lager belysningsplan ser vi på alle byggene i sin helhet.

Moderne lysstyring er ekstremt fleksibelt og lar deg sette opp flerbrukslys som kan tilpasses til ulike situasjoner. Man kan styre alle lysene i et rom samtidig, eller individuelt. Man kan også danne lyssoner for å skape et interessant inntrykk, ved å belyse interiør og fasade på ulike måter. Blir det for mye lys, kan dessuten KNX-systemet styre solskjerming, slik at du alltid opprettholder ideelle forhold.

Automatisering er smart og strømsparende

Ved siden av full manuell kontroll gir SD-anlegg også muligheter for automatisering. Dette har fordeler for bruk og komfort samtidig som det begrenser kostnadene dine. Det er eksempelvis ikke hensiktsmessig å ha den samme temperaturen i lokalene hele døgnet. Ved å automatisk senke temperaturen og dempe eller skru av belysningen på natten og andre tidspunkter bygget står tomt, kan du redusere strømregningen kraftig.

Kombinerer du dette med moderne el-produkter og LED-lyskilder vil du ha mer penger å bruke på andre områder. Et armatur fra 70-80-tallet bruker tross alt opp mot 80 % mer energi enn et moderne armatur med tilstedeværelsessensor og daglysdimming.

Etter at automatiseringen er stilt inn trenger du ikke tenke mer på saken, da hensikten med systemet er at ting skal gå av seg selv. Skulle du likevel ha behov for å gjøre korrigeringer kan du lett overstyre automatikken manuelt, og i mange tilfeller kan systemet faktisk fjernstyres via nettet fra telefonen din. Det blir ikke enklere, vi i ALT Installasjon viser deg hvordan.

Tele og data

Totalleverandør av tele- og datainstallasjoner

Vi i ALT Installasjon har ikke valgt navnet vårt tilfeldig. Vi er totalleverandør av tele- og datainstallasjoner til både små og store bedrifter, vi dekker vi hele installasjonsprosessen. Dette innebærer alt fra rådgivning og planlegging til igangsettelse, kontroll og service. Vi legger vekt på faglig kvalitet i alle ledd, og alle våre teknikere er naturligvis sertifiserte. Vi har dessuten referanser fra kjente aktører i ryggen, både med tanke på enkeltleveranser og totalløsninger.

Vi kan tilby følgende:

 • Store og små telefonsentraler for ISDN, IP- telefoni osv.
 • Telefoni/Intercom/Calling.
 • Spredenett for tele og data, strukturert kabling og trådløse anlegg.
 • Fiberoptikk.
 • Service, programmering og oppgradering.
 • Mobile løsninger.

Fiber er fremtiden

Hvis du ønsker deg en lynrask og stabil internettforbindelse er fiber veien å gå. Fiberoptikk er glass som overfører signaler som lys, og det er som kjent ikke mulig å oppnå raskere overføringer enn lysets hastighet.

Dette gjør fiber til den overlegne standarden på kapasitet og hastighet, samtidig som stabilitet er høy og prisen er lav.

Internkontroll

Ansvaret er ditt

Vi i ALT Installasjon har full forståelse for at det kan være uoverkommelig å oppfylle alle lovbestemte pålegg om internkontroll av elektroanlegget på egenhånd. Derfor tilbyr vi å bistå alle våre bedriftskunder med internkontrollen. Det formelle ansvaret er fortsatt ditt, men vi vil være der for å hjelpe deg. Internkontroll av el-anlegg bør gjennomføres minimum hvert tredje år og helst årlig. Dette gjelder særlig hvis anlegget utsettes for store variasjoner i strømforbruket.

Full dokumentasjon

Vi tar oss av hele kontrollprosessen og leverer alltid grundig dokumentasjon i etterkant. Dermed kan du få en oversikt over hva som er blitt gjort, slik at du alltid føler deg trygg. Ved siden av gevinsten knyttet til økt sikkerhet kan en profesjonelt gjennomført internkontroll gi deg avslag på dine forsikringer.

Selv om det er eieren av el-anlegget som til enhver tid er ansvarlig for å holde det i forskriftsmessig stand, blir ansvaret i noen tilfeller overført til leietaker. Dette vil i så fall komme frem av din leiekontrakt.

Termografering

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av el-anlegg.

Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer, samtidig som driften kan gå som normalt.

ALT Installasjon bistår fra start til slutt

Fra prosjektering til gjennomføring

Hos ALT Installasjon legger vi vår stolthet i å være en fullservice elektropartner for både bedrifter og privatpersoner. Vi gjør avtalt arbeid til avtalt tid og pris, og kan bistå i enten hele eller deler av prosessen. Etter 20 år i bransjen har vi bred kompetanse på alt fra planlegging og prosjektering til etterkontroll.

Prosjektering av sterk- og svakstrømsinstallasjoner innbefatter:

 • Planlegging.
 • Løsningsforslag med beskrivelser.
 • Beregning og dimensjonering.
 • Utarbeidelse av tegninger og spesifikasjoner.

I tillegg tilbyr vi:

 • Bygg- og industriautomasjon.
 • Serviceavtaler.
 • Internkontroll.
 • Termografering.
 • Alarmanlegg.
 • Data- og teleinstallasjon.
 • Mindre elektrikertjenester.

Du får alle utgifter samlet på én kvittering, og du vil alltid ha én fast kontaktperson å forholde deg til. Din kontaktperson blir også din rådgiver, og når vi kommer tidlig inn i prosessen på denne måten, kan vi gi råd underveis slik at ditt bygg blir både energieffektivt og rustet for fremtiden.

Med en riktig start ligger alt til rette for et vel gjennomført prosjekt, og derfor vektlegger vi god planlegging. Det er viktig for deg at du skal føle deg trygg på vår kompetanse og at prosjektet ditt er i gode hender.

Hos oss kan du være sikker på at ditt bygg tilfredsstiller alle krav, og vi følger også opp med service, vedlikehold og kontroll av ferdige anlegg.