AVIS

Nytt kontorbygg med vaskehall

2.500 m2 lokalisert på Skoppum.

Alt Installasjon har stått for installasjon av lys, automasjon, adgang/alarm/ITV og datanettverk. Prosjektert av oss.

BygghereAVIS
Hovedentreprenør
Byggår2016
Størrelse