Møylandsenteret omsorgsbygg, Andebu

Møylandsenteret

Møylandsenteret er et kommunalt omsorgsbygg i Andebu Sentrum. Senteret er reist i massivt tre og har et samlet areal på ca 5000 kvm. Bygget består av 40 topp moderne og trivelige boenheter for eldre og pleietrengende, i tillegg til p-kjeller og en administrasjonsfløy for hjemmehjelpstjenesten med bl.a. kontorer, storkjøkken og kantine. Møylandsenteret åpnet våren 2019.

ALT Installasjon har levert alt av elkraft- og EKOM-installasjoner inkludert systemer for brann- og talevarsling, bygg-automasjon, adgangskontroll, lyd, bilde og videokonferanse. Det er lagt spesielt vekt på løsninger som skal gjøre det enkelt å bruke bygget, bl.a. ved universell utforming av alle boenheter og fellesareal.

BygghereSandefjord kommune
HovedentreprenørHENT
Byggår2017-2018
Størrelse5000 m2