El-kontroll av privatbolig

En el-kontroll er viktig av mange grunner. Når el-kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør avdekkes feil og mangler i installasjonen, slik at du får et tryggere hjem og kan sove bedre om natten.

Boligkontroll er eiers ansvar

Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn. Dette sikrer at el-anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene.

Når vi har gjennomført en el-kontroll, utarbeides det en rapport som informerer om status på ditt elektriske anlegg og eventuelle feil og mangler. 

Sjekkpunkter ved el-kontroll

 • Sikringsskap
 • Jordingsanlegg
 • Stikkontakter
 • Lampepunkter
 • Apparater

Brannforebyggende tiltak

Sammen med forsikringsselskapen har vi et stort fokus på brannforebyggende arbeid. En el-kontroll er et viktig tiltak. Her er noen andre punkter som er viktige å være klar over:

 • Komfyrbranner er en av de vanligste brannårsakene. Monter komfyrvakt!
 • Eier er ansvarlig for at det elektriske utstyret er i orden.
 • Å tørke tekstiler over en elektrisk ovn medfører stor brannfare.
 • Sterke lyspærer øker brannfaren.
 • Skjøteledninger kan være både brannfeller og snublefeller. Det må ikke brukes skjøteledninger til apparater med høye belastninger.
 • Det er en fordel med overspenningsvern montert i sikringsskapet i alle bygg som forsynes med luftstrekk.
 • Det anbefales å montere jordfeilbrytere på hver kurs.
 • Søppelkasser og containere må plasseres minst 6 meter fra brennbar vegg.
 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
 • Pass på at barn ikke tar med elektriske apparater under dyne /tepper ol.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektriker kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres til gjennvinningsstasjonen.

elektriker alltid fornøyd granati

Gratis befaring

Ønsker du å få utført jobb av elektriker enten hjemme eller i bedriften? Vi kommer hjem til deg og gir deg et kostnadsfritt tilbud basert på våre anbefalinger. Vi har “Alltid fornøyd"-garanti!

Ulike typer el-kontroller for privatboliger

El-sjekk

En el-sjekk er en visuell kontroll der man går gjennom boligen for å se om noe er løst eller ødelagt i den elektriske installasjonen. Vi sjekker også sikringsskapet for løse komponenter, skruer og kontrollerer for varmegang og jordfeil. Det blir også utført en jordfeilbrytertest med testknapp.

El-kontroll

El-kontroll er en kontroll som går litt dypere inn i det elektriske anlegget. Her kommer flere målinger av jordinger og kortsluttningsstrømmer i tillegg. Dette er godkjent NEK 405-2-kontroll hos forsikringsselskapene.

Utvidet el-kontroll

Dette er en kontroll som går veldig grundig til verks i den elektrisek installasjonen i boligen. I tillegg til en den vanlige el-kontrollen åpner vi stikkontakter, brytere, lamper osv. Dette er en kontroll for de som ønsker en grundig gjennomgang, elsempekvis i forbindelse med kjøp og salg av en bolig. Dette er en godkjent NEK 405-2-kontroll hos forsikringsselskapene.

Kjell sjekker sikringsskap

Har du spørsmål om boligkontroll?

Ta kontakt med oss for mer info og et uforpliktende tilbud.