Horten Videregående skole

Horten Videregående skole  – klar til skolestart skoleåret 2019/2020

Nye Horten videregående skole blir på 18.000 kvadratmeter fordelt over fire etasjer. Bygget blir tilpasset ca. 1200 elever og 200 ansatte. Skolen bygges som plusshus og blir Norges høyest miljøklassifiserte utdannings bygg.

Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg.

Sentrum tannklinikk samlokaliseres også med den nye skolen. Den blir liggende i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.

Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

4 mars 2019 ble Horten Videregående skole vinner av BREAAM Awards, som ble holdt i London. Dette er den høyeste utmerkelsen i miljøsertifisering i verden.

Alt Installasjon hadde ansvaret for installasjon LED lys, KNX, adgang/alarm/ITV, solcelle og datanettverk.

BygghereVestfold Fylkeskommune
HovedentreprenørENTREPENØR
Byggår2017/2018/2019
Størrelse18.000 m2