Re Helsehus

Bygget på 17 000 m2 består av 3 etasjer pluss kjeller. Bygget inneholder sentralkjøkken, avdelingskjøkken og oppholdsrom, samt vaskeri. Byggets energibehov dekkes hovedsaklig av energibrønner.

Alle tjenestene innen eldreomsorg i kommunen er samlet i bygget. Med 116 behandlingsplasser bidrar det til å dekke opp for det økende behovet i Re Kommune.

Alt Installasjon hadde installasjon av alt av lys, sykesignal, adgang/alarm/ITV, og datanettverk. Del prosjektert av oss.

 

Re helsehus

BygghereRe Kommune
Hovedentreprenør
Byggår2013/2014
Størrelse17.000 m2