Revetal Ungdomsskole

Revetal Ungdomsskole sto ferdig til skolestart i begynnelsen av skoleåret 2017/2018.

Skole og idrettshall. 17 000 m2.

Skoletomten ligger i ytterkanten av Revetal sentrum og nær kulturlandskapet. Skolebygget er formet som et kompakt bygg med pulttak i varierende høyder på tvers av bygningskroppen for å tilpasse det nye bygget til omgivelsene. Fasadene er kledd med naturfarget malmfuru i en varm farge med innslag av kontrastfarger ved vinduer, på det tilbaketrukne fasadeliv og på inngangsportalen.

Den nye skolen inneholder klasserom, lærerbaser, kantine med mer. Bygget fra 2003 er beholdt, og her har det blitt ny kunst- og håndverks avdeling, rom til arbeidslivs fag, og tilholdssted for O21.

Alt Installasjon sto for installasjon av LED lys, KNX, adgang/alarm/ITV og datanettverk. Del prosjektert av oss.

To elever i aulaen

StedRevetal, Re Kommune
BygghereVestfold Fylkeskommune
Entreprenør
Byggår2017